Ταξίδι Στο Ιξτλαν

και όπως ξέρεις καλύτερα από εμένα brotha o προορισμός δεν έχει καμμία απολύτως σημασία. Stay On The Scene.:)